Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen maatalousyrittäjille ja -yrityksille

MTK-Etelä-Pohjanmaa on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Melan kanssa kilpailuttanut työterveyspalvelut alueensa maatalousyrittäjiä ja -yrityksiä varten. Kilpailutuksen tavoitteena on ollut helpottaa työterveyspalveluiden hankintaa sekä varmistaa palveluiden asianmukainen hinta-laatu-suhde ja palveluiden hyvä saatavuus koko MTK-Etelä-Pohjanmaan alueella.

Kilpailutuksen tuloksena MTK-Etelä-Pohjanmaa on valinnut palveluntarjoajat, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuoltopalveluista. Sopimuskumppanit ovat Härmämedi Oy, Oy KristinaMedi Ab ja Yritys Botnia Oy (TT Botnia Oy).

MTK-Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää työterveyspalvelut itselleen ja työntekijöilleen puitesopimuksen mukaisesti haluamansa laajuisina ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.

Puitesopimuksen hinnat kattavat yleisimmät työterveyden kautta tarjottavat palvelut. Muiden palvelujen osalta noudatetaan palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Liittymissopimusta tehtäessä on tärkeää varmistaa, että sopimus tehdään MTK-Etelä-Pohjanmaan solmiman puitesopimuksen mukaisena. Puitesopimusten hintoja voit vertailla kirjautumalla verkkopalveluumme.

Maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvalla MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta itselleen järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Korvaamisen perusteena ovat Kelan vahvistamat, yrittäjäkohtaiset vuotuiset laskennalliset enimmäismäärät, jotka on määritelty erikseen ehkäisevään työterveyshuoltoon (mm. tilakäynti, terveystarkastus, neuvonta ja ohjaus) ja sairaanhoitoon. MTK-Etelä-Pohjanmaan puitesopimuskumppanit hakevat korvauksen Kelalta ja laskuttavat viljelijältä vain omavastuuosuuden.

Kelan korvaus on:

- 50 % hyväksyttävistä ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan kuitenkin 60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.

- 50 % työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista.

- Tilakäyntien kustannukset korvataan kokonaan Kelan vuosittain määrittämään yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään saakka.

Työterveyspalvelujen ostajan opas

Jäsenille

Tutustu puitesopimusten hintavertailuun. Käytä MTK:n jäsentunnuksiasi kirjautumiseen. Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteys MTK-Etelä-Pohjanmaan toimistoon.