Toiminta - mitä teemme?

MTK-Etelä-Pohjanmaa on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö. Toimialueemme kattaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan lisäksi osia Pohjanmaasta.

Organisaatio

MTK-Etelä-Pohjanmaalla on noin 13 600 jäsentä. MTK-Etelä-Pohjanmaan asioita hoitaa johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

MTK-Etelä-Pohjanmaan toimialue.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää 75-jäseninen valtuuskunta. MTK-liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. MTK-Etelä-Pohjanmaa saa valtuuskuntaan seitsemän jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii 30 MTK-yhdistystä. Nämä MTK-yhdistykset, toiselta nimeltään tuottajayhdistykset, ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

MTK-liitot, kuten MTK-Etelä-Pohjanmaa, vaikuttavat maakunnan kehittämiseen. MTK-liittoja on 14. MTK-Etelä-Pohjanmaa hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Maakunnalliset toimijat, kuten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus, ovat MTK-liitolle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.

MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Yhdistys, esimerkiksi MTK-Kauhava, valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä MTK-yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. 

Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa

Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.

Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Arvolexin palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.

Yhteisöllisyyttä tapahtumissa

Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

​​​​​