MTK-yhdistykset toimivat

MTK-Etelä-Pohjanmaan alueella toimii 30 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä. MTK-yhdistys on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallinen etujärjestö ja vaikuttaja. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat sekä suojelu- ja rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä MTK-yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.