Takaisin Lihavaliokunta on huolissaan suurpeto- ja villisikatilanteesta

Tiedote

Lihavaliokunta on huolissaan suurpeto- ja villisikatilanteesta

14.12.2023

MTK-Etelä-Pohjanmaan lihavaliokunta kokoontui 13.12.2023. Kokouksen teemoja olivat suurpetotilanne ja villisiat sekä lintuinfluenssa ja afrikkalainen sikarutto. Edellisen kerran valiokunta on kokoustanut 16.3.2023.

Valiokunnan mukaan sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys tulee olla keskenään tasapainossa suurpetojen metsästyksessä ja sitä koskevassa keskustelussa. Valiokuntalaisten puheenvuoroista kävi kuitenkin ilmi, että sosiaalinen ja taloudellinen puoli ovat jääneet liian pieneen rooliin, sillä nykyisen petopolitiikan seuraukset ovat kotieläintiloille kohtuuttomia. Lihavaliokunta katsoo, että parasta olisi saada petokantaa pienemmäksi, jotta suurpetopolitiikka olisi oikeudenmukaista kotieläintiloille. Esimerkiksi susihyökkäyksen kohdalla ainoastaan eläimen arvo korvataan. Maatalousyrittäjä joutuu hoitamaan itse hyökkäyksen seurauksena koituneet kustannukset ja työt, kuten eläinlääkinnän ja raatojen etsimisen. Valiokuntalaisten mukaan EU on asian ratkaisija, ja siksi MTK:n täytyykin vaikuttaa siihen suuntaan.

Ruokajätteet eivät kuulu luontoon

Kokouksessa puhuttiin Etelä-Pohjanmaan villisikatilanteesta. Pääosin metsästäjät ovat pitäneet kannan erinomaisesti kurissa, mutta maakunnan eteläosien villisioista ollaan huolissaan. Tämän lisäksi valiokuntalaiset ovat erittäin huolissaan maastoon päätyvästä ruokajätteestä, jonka kautta afrikkalainen sikarutto voi päätyä villisikaan. Valiokunta peräänkuuluttaa jätteenkäsittelylaitoksien vastuuta asiassa: pelkkä aidattu verkko ei valiokunnan mukaan ole riittävä toimenpide jätealueiden suojaamiseksi. Myös tavallisen kansalaisen on oltava asian suhteen valveutunut, sillä eväiden heittäminen luontoon tai huolimaton kompostointi voi olla riski taudin leviämiselle.
 
Valiokunta muistuttaa, että sikarutto ei olisi toteutuessaan ainoastaan sikatalousyrittäjien vaan koko alueen yritystoimintaan ja vientiin vaikuttava ongelma, joka maksaisi useita miljoonia euroja. Valiokunnan mukaan emme halua tilanteeseen, jossa liikkumisrajoitukset osuvat esimerkiksi valtatien varteen.
 

Eläinkuljetusasetus ja Lihafoorumi 2024 

Saara Patama, liha-asioiden asiantuntija MTK:n keskusliitosta piti markkinakatsauksen liittyen muun muassa tuottajahintoihin ja lihantuotannon määrään. Patama kertoi myös EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännön tulevasta muutoksesta, jonka yksi osa on eläinkuljetusasetus. Komissio on julkaissut esityksensä siitä 7.12.2023. Asetuksessa on kohtia eläinten kuljetusaikaan ja -matkaan sekä ikärajaan ja kuljetuslämpötilaan liittyen. Pataman mukaan asetus on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta siihen liittyy muutamia kansallisia haasteita, joihin MTK pyrkii vaikuttamaan. Patama toi myös esiin vuoden 2024 lihafoorumin pilotoinnin, johon sisältyy liveseminaari 13.11.2024 Seinäjoella.

Lisätietoa

Sami Yli-Rahnasto

MTK-Etelä-Pohjanmaan lihavaliokunnan puheenjohtaja

0400 885 023

sami.ylirahnasto@gmail.com