MTK:n jäsenyys


MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etuja ajava järjestö. Järjestöön voivat liittyä henkilöjäseniksi myös ne, jotka eivät omista peltoa, metsää tai maaseutuyritystä.

Miksi MTK:n jäsenyys kannattaa?

1. Edunvalvonta
Edunvalvonta on etujärjestön tärkein tehtävä. Maksamalla jäsenmaksun varmistat, että maaseudun asiaa pystytään ajamaan myös tulevaisuudessa

2. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
Yhteisten arvojen ylläpitäminen sekä tietojen, taitojen ja tunteiden jakaminen saman alan ihmisten kesken on tärkeä osa järjestötyötä. Järjestötoiminnassa mukana oleminen on tapa tutustua oman ammatin harjoittajiin, ja vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia

3. Koulutus
MTK järjestää jäsenilleen monenlaista koulutusta järjestössä toimimisesta valmiuksiin osallistua omaa ammattia koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

4. Neuvonta ja lakiapu
MTK tarjoaa laajan kirjon asiantuntijoita jäsenten avuksi. MTK:n omat juristit tarjoavat lakineuvontaa jäsenmaksun hinnalla. Lisäksi apua on tarjolla esimerkiksi EU-tukiin ja veroasioihin liittyen.

5. Rahanarvoiset jäsenedut
Jäsen saa lukuisan määrän rahanarvoisia jäsenetuja. Jäseneduilla voi saada useiden satojen eurojen suuruiset säästöt vuoden aikana. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja, samoin metsänhoitoyhdistykset. Jäsenetuja voi saada esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista sekä yritystoimintaa tukevista palveluista.

 

MTK:n jäsenmaksu

Jäsenmaksun kokonaisuus koostuu kolmesta osasta:
1. Edunvalvontamaksu, jolla mahdollistetaan MTK:n edunvalvontatyö maakunnissa, valtakunnan tasolla ja EU:ssa.
2. Oman, paikallisen MTK-yhdistyksen osuus, joka tulee yhdistyksen omaan käyttöön. Tällä mahdollistetaan kuntatason edunvalvonta, jäsenillat ja muu paikallinen hyöty ja huvi.
3. Metsänhoitoyhdistyksen jäseniä koskeva MHY:n jäsenmaksu.