Takaisin Viljelijän työkykymittari

Tiedote

Viljelijän työkykymittari

01.04.2019

Viljelijän työkykymittari on maatalousyrittäjille suunnattu maksuton työkyvyn arvioinnin työkalu.
Se koostuu 10 kysymyksestä, joiden avulla oman työkyvyn eri osa-alueita voi arvioida ja vertailla suhteessa muihin maatalousyrittäjiin.

Vastausten perusteella muodostuu yksilöllinen palaute, jossa huomioidaan maataloustyön erityispiirteet. Palautteen avulla voi oppia ja ymmärtää lisää omasta työkyvystä. Testi ohjaa myös hyödyntämään maksuttomia työkykyä tukevia palveluita.

Viljelijän työkykymittari on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin tuottama työkyvyn tuen palvelu maatalousyrittäjille.

 

Testi löytyy osoitteesta tykymittari.mela.fi