Takaisin Syyskokous 2023: Palkinto kuluttajatyöstä ilahdutti - esillä myös CAP27 ja tulevat EU-vaalit

Tiedote

Syyskokous 2023: Palkinto kuluttajatyöstä ilahdutti - esillä myös CAP27 ja tulevat EU-vaalit

04.12.2023

MTK-Etelä-Pohjanmaan sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 2.12.2023 Lapualla Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen Alajoki-salissa. Kokouksessa oli alueen tuottajayhdistysten ja yhteisöjäsenten virallisia kokousedustajia ja muita osallistujia yhteensä kaikkiaan yli 100 henkeä. 

MTK Jalasjärvi ja Jalasjärven maaseutunuoret palkittiin hyvästä kuluttajatyöstä. Palkinnon ottivat vastaan Arto Viitala ja Henna Kivioja.
MTK Jalasjärvi ja Jalasjärven maaseutunuoret palkittiin hyvästä kuluttajatyöstä. Palkinnon ottivat vastaan Arto Viitala ja Henna Kivioja.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa palkittiin MTK-Jalasjärvi ja Jalasjärven maaseutunuoret hyvin tehdystä kuluttajatyöstä. Kokouksen avasi MTK-EP:n puheenjohtaja Timo Kankaanpää. Liiton puheenjohtajan avauspuhe tämän tiedotteen lopussa pdf-liitteenä.

Tero Lahti: Jäsenten käyttöön tulee uusi älypuhelimeen ladattava sovellus

Sääntömääräisten asioiden jälkeen MTK:n 2. puheenjohtaja Tero Lahti piti ajankohtaiskatsauksen. MTK tekee vaikuttavaa edunvalvontatyötä, mutta siitä pitää pystyä viestimään nykyistä paremmin jäsenistön suuntaan. Järjestötyössä ja jäsentiedotuksessa käytettävien ohjelmistojen ja työkalujen kehittämisessä on ollut haasteita, mutta kehitystyötä tehdään tilanteen parantamiseksi ja jatkossa jäsenten käyttöön tulee uusi älypuhelimeen ladattava sovellus
.
Lahti nosti esille syksyn pitkään jatkuneet sateet ja vaikeat korjuuolosuhteet. Monilla tiloilla oli vaikeuksia saada sato korjatuksi ja erityisesti tärkkelysperunaa jäi paljon korjaamatta. Koska Suomessa ei ole enää satovahinkojärjestelmää, tulee hakea uusia vaihtoehtoja tulevien katastrofien varalle. Maailmalla on käytössä erilaisia malleja, kuten rahastoja ja vakuutusjärjestelmiä, joissa myös valtio on mukana.  Toinen vastaava kysymys on salmonellarahasto, joka toteutuakseen vaatisi myös valtion mukaan tuloa. Kesällä perustettiin työryhmä selvittämään asiaa hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.
 

Lahti nosti esille myös Suomen susitilanteen. Tilanteen vaikeutta osoittaa se, että myös MTK:n valtuuskunnan kokouksessa susikysymys kirvoitti kaikista eniten puheenvuoroja. Kannanhoitoon on löydettävä sellaiset ratkaisut, että ne pitävät myös oikeusasteissa valituksista huolimatta.

Lahti totesi, että maatalouden lannoitemarkkinat toimivat Suomessa huonosti ja tämä vaikuttaa maatalouden kustannuksiin. EU:n suojatullit ja maamme kadmiumin suojarajat rajoittavat kilpailua merkittävästi. Puheenvuoronsa lopuksi Tero Lahti selvitti CAP27 ohjelmamuutoksia ja MTK:n tavoitteita havaittujen ongelmakohtien korjaamiseksi.
 

Antti Kurvinen: Etujärjestön oltava hereillä

Kokouksessa kuultiin myös kansanedustaja Antti Kurvisen puheenvuoro. Kurvinen selvitti omassa puheenvuorossaan maatalouden budjetti- ja rahoituskysymyksiä. Hän muistutti, että etujärjestön tulee olla hereillä, etteivät budjettileikkaukset heikennä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamista. Kurvinen toi myös esille EU-parlamenttivaalit. On tärkeää, että EU:ssa uusi komissio muuttaa suuntaa ja ottaa ruoantuotannon ja huoltovarmuuden ohjenuoraksi nykyisten ympäristöpainotusten sijasta. Kotimaan politiikassa on tärkeää saada ruokavienti onnistumaan. Kotimaassa tarvitaan lisäksi lakimuutoksia ja sääntelyä turvaamaan alkutuottajan asemaa ruokamarkkinoilla.
 

Kuluttajatyö ja viestintä polttava puheenaihe

Kokouksen osallistujat käyttivät yli 20 puheenvuoroa ajankohtaisista asioista. Keskustelua herätti afrikkalainen sikarutto ja villisikojen muodostama tautiuhka, järjestön tekemä kuluttajatyö ja viestintä, maaseutunuorten toiminta, järjestötyö yhdistyksissä ja jäsenten parissa sekä monet edunvalvonnan ajankohtaiskysymykset. Erityisesti kuluttajatyö ja viestintä olivat esillä monissa puheenvuoroissa.

Keskustelussa vaadittiin, että Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaesityksestä tulee saada pois viheryhteys-merkinnät. Esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja siihen on vielä mahdollisuus vaikuttaa. MTK-EP on kaavavalmistelun kuluessa vastustanut kyseisiä maa- ja metsätaloutta uhkaavia kaavamerkintöjä.

Kokousväkeä muistutettiin ensi vuonna pidettävistä Itikan edustajiston vaaleista. Lopuksi kannustettiin kaikkia alueen MTK-yhdistyksiä osallistumaan joulutulien toteuttamiseen. Etelä-Pohjanmaan maaseutunuorten vuonna 1994 aloittama joulutuliperinne toteutetaan tänä vuonna mahdollisimman näkyvästi ja laajasti.

Johtokunta ja valtuuskunta

Liiton johtokunnasta erovuorossa olleet Sami Eerola (Nurmo), Sami Yli-Rahnasto (Kauhajoki) ja Kirsi Vuoriluoma (Alavus) valittiin yksimielisesti uudestaan.

Erovuoroiset MTK:n valtuuskunnan jäsenet Jaakko Isomäki (Kortesjärvi), Arto Huhtala (Jalasjärvi) ja Kati Kohtakangas (Isojoki) valittiin myös yksimielisesti uudestaan. MTK-Etelä-Pohjanmaalla on MTK:n suurimpana tuottajaliittona yhteensä seitsemän edustajaa MTK:n valtuuskunnassa.

 

Puheenjohtaja Kankaanpään puhe syyskokouksessa 2.12.2023