Takaisin Syyskokouksen kannanotto

Tiedote

Syyskokouksen kannanotto

10.12.2022

MTK-Etelä-Pohjanmaan sääntömääräinen syyskokous pidettiin tänään lauantaina 10.12.2022 Lapualla Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen Alajoki-salissa. Läsnä kokouksessa oli alueen tuottajayhdistysten ja yhteisöjäsenten virallisia kokousedustajia, MTK:n ansiomerkkien saajia ja muita osallistujia yhteensä kaikkiaan yli 100 henkeä.

Kokous päätti antaa julkisuuteen kannanoton ajankohtaisista asioista.

 

Kannanotto 10.12.2022

Maatalouden talouskriisi vaati välittömiä ja konkreettisia toimenpiteitä

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry:n syyskokous vaatii ratkaisuja tilanteeseen, jossa Suomen maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti. Vaikka tuottajahintoihin on saatu korotuksia, nousu ei tällä hetkellä kata tuotantokustannusten kasvua. Kannattavuusongelmat ja haasteet maksuvalmiuden osalta koskevat kaikkia maatalouden tuotannonaloja.

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry:n syyskokous näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääasiassa markkinoilta, ja akuutin rahoituskriisin helpottamiseksi edellytetään myös nopeita toimia valtiolta. Tärkeänä toimena nähdään myös maataloushallinnon välittömät korjaustoimenpiteet tulevan CAP-ohjelmakauden tukien maksatusten aikataulusuunnitelmaan.

Talouskriisin ratkaisun avaimet ovatkin markkinoiden käsissä. Suomessa päivittäistavarakaupalla on poikkeuksellisen vahva asema, mikä näkyy alkutuottajan tulonmuodostuksessa siten, että teollisuudella on heikot mahdollisuudet saada hinnankorotuksia läpi, jolloin myös maksukyky tuottajia kohtaan heikkenee. Jatkossa kaupan tulisi kantaa vastuuta koko ruokaketjusta, ja muuttaa hinnoittelu- ja ostokäyttäytymistään siten, että ruokaketju on kannattava kaikille sen toimijoille, myös alkutuottajalle. Reilut kauppatavat on saatava käyttöön, jotta tuottajan osuus lopputuotteen hinnasta kasvaa.

Alkutuotannon vallitsevan taloustilanteen vakavuudesta johtuen valtion on päivittäistavarakaupan lisäksi tehtävä osuutensa kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi. Nopeasti kohonneiden tuotantopanosten hintojen kompensoimiseksi, valtion tulee osoittaa maataloudelle 300 miljoonan euron kustannustuki.

Uudelle CAP-ohjelmakaudelle ilmoitetut tukien maksuaikataulujen muutokset tulevat toteutuessaan aiheuttamaan syvän maksuvalmiuskuilun suomalaisilla maatiloilla. Nopeita, joustavia ja tehokkaita rahoitusvälineitä tarvitaan maatiloille heti. Ensi vuoden tukimaksatusten siirtyminen jopa kuukausilla eteenpäin tulee olemaan tiloille katastrofi. Maataloushallinnon on ryhdyttävä välittömiin toimiin tulevan CAP-ohjelmakauden maksatusaikataulujen korjaamiseksi.

Suomalaisen maatalouden talouskriisi uhkaa tällä hetkellä maamme maatalouselinkeinoa, ruuantuotantoa ja huoltovarmuutta. Tilanne on äärimmäisen vakava. Suomalaisen ruuantuotannon turvaaminen vaatii välittömiä ja konkreettisia korjaavia toimenpiteitä.