Takaisin MTK-EP:n johtokunta kokoontui 16. huhtikuuta

Ajankohtaista

MTK-EP:n johtokunta kokoontui 16. huhtikuuta

18.04.2024

MTK:n valtuuskunnan kokouksen asiat

Liiton johtokunnan kokouksen alussa läsnä olivat alueemme edustajia MTK:n valtuuskunnassa. Läsnä olivat Arto Huhtala, Jaakko Isomäki, Kati Kohtakangas (etänä), Hannu Uitto, Kyösti Heikkilä ja Herman Hakala.

MTK:n valtuuskunnan seminaari ja sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä 23.–24.4. ja johtokunta käsitteli sen asialistan sisältöä. Johtokunta keskusteli mm. MTK:n tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta, kokouksen henkilövalinnoista ja valtuuskunnalle tehdyistä aloitteista.

Keskustelua valtuuskunnassa tullee herättämään metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n yhteistyö ja jäsen- ja edunvalvontamaksut. MTK:n valtuuskunnassa julkistetaan lisäksi vuoden Helmi-palkinnon saaja.

MTK:n keskusliiton nettisivuille tullee lisää tietoa valtuuskunnasta.

Ajankohtaiset maatalouspoliittiset ja muut edunvalvonta-asiat

Toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi kertoi johtokunnalle tämänhetkisestä tilanteesta maakuntakaavan suhteen. Maakuntakaavan julkinen kuuleminen on käynnissä. Maakuntakaavan valmistelussa viheryhteystarpeisiin liittyvät merkinnät ovat herättäneet keskustelua.

Ennen julkista kuulemista MTK-EP ja esimerkiksi alueen kunnat ovat antaneet lausuntoja maakuntakaavan valmisteluun ja vaatineet viheryhteystarpeiden poistamista. Esitetyt viheryhteystarvemerkinnät on siirretty teemakarttoihin, joilla ei ole samankaltaista oikeusvaikutusta kuin kaavamerkinnöillä. Maakuntakaavan valmistelussa on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, miten esimerkiksi kansainväliset sopimukset luontokadon estämisestä ja biodiversiteetin tukemisesta tulisi ottaa huomioon maakuntakaavan sisällössä.

MTK-EP katsoo, että maakuntakaava ei voi olla luonnonsuojelun väline, vaan mahdolliset suojelutoimet tulee toteuttaa luonnonsuojelulain perusteella, ei kaavoituksella. Luonnonsuojelulain mukaisessa suojelussa suojelun perusteet arvioidaan valtakunnallisesti ja suojeluun varataan riittävät korvaukset valtion budjettiin. Liitto valmistelee parhaillaan lausuntoa kaavaesitykseen.

Käsittelyssä oli myös EU-vaalit. Johtokunta teki periaatepäätöksen siitä, että myöskään tänä vuonna liitto ei anna vaaliavustusta EU-vaaliehdokkaille. Sama toimintatapa on ollut myös kaikissa muissa aiemmissa vaaleissa.

Sen sijaan jäseniämme kannustetaan äänestämään, sillä EU-vaalit ovat ratkaisevat maa- ja metsätalouden sekä maaseudun tulevaisuuden suhteen.
 

Henkilöstöasiat ja päivämääriä kalenteriin

Kenttäpäällikkö Ari Perälä kertoi lihafoorumista. MTK on perustanut valtakunnallisen lihafoorumin, jonka idea on lisätä keskusliiton ja liiton valiokuntien yhteistyötä. Lihafoorumin on tarkoitus järjestää 13.–14.11. tapahtuma jäsenillemme Seinäjoella Framilla, jonne tulee nimekkäitä puhujia. Tarkoitus on pitää tapahtuman yhteydessä MTK:n alueellisten ja keskusliiton lihavaliokuntien kokous.

Kokouksessa käsiteltiin myös henkilöstöasioita. Järjestöagrologi Katariina Sironen on palannut töihin hoitovapaalta ja hänen sijaisenaan toiminut Riina Kaistila työskentelee vielä huhtikuun loppuun saakka liitossa. Riina kiitti lämpimästi kuluneesta kahdesta vuodesta.

Johtokunta käsitteli kokouksessaan myös uuden toiminnanjohtajan valintaa, mistä tiedotetaan erikseen.

Liiton syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin 30.11.

Johtokunta kokoustaa seuraavan kerran 2. heinäkuuta.