Takaisin Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki haettavissa 1.6. – Näin valmistaudut hakemiseen

Tiedote

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki haettavissa 1.6. – Näin valmistaudut hakemiseen

14.04.2023

Valtionkonttorin tiedote 13.4.2023

Maatalouden ja vesiviljelyn määräaikainen kustannustuki korvaa yrityksille lannoitteiden ja sähkön hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua. Sitä myönnetään ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille.

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisellä hakemuksella 1.6.–31.7.2023 välisenä aikana. Tukea myönnetään maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetyn sähköenergian sekä avomaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyyn kasvukaudella 2023 käytettävien lannoitteiden kustannuksiin. Ammattimainen maatalouden harjoittaja voi hakea sähkön ja lannoitteiden kustannustukea. Ammattimainen vesiviljelijä voi hakea vain sähkön kustannustukea.

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen EU:n tilapäisen Ukraina-puiteohjelman nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelman nojalla myönnettyjä tukia koskee konsernikohtainen enimmäismäärä, joka on 250 000 euroa maataloudelle ja enintään 300 000 euroa vesiviljelylle per yritys tai yrityskonserni.

Sähkön kustannustuen alaraja on 13 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön kustannustuen laskennassa otetaan huomioon 50 prosenttia vuonna 2022 tuotantokäyttöön ostetusta sähköenergian määrästä. Sähköenergian määrä kerrotaan sähköenergian arvonlisäverottomalla tuensaajakohtaisella keskihinnalla 1.10.2022–31.3.2023. Tuen alaraja on 13 senttiä kilowattitunnilta. Laskennassa huomioon otetaan enintään 27 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön siirtohintaa ja perusmaksua ei korvata. Sähkön kustannustuen enimmäismäärä on 50 000 euroa per yritys. Tuesta vähennetään muun lain perusteella samoihin kustannuksiin maksettavat tuet, joita on takautuvasti maksettava sähköhyvitys. Jos tuen määrä ennen vähennyksiä on alle 500 euroa, tukea ei makseta.

Lannoitteiden kustannustukea maksetaan kasvukauden 2023 lannoitteista. Lannoitteiden kustannustukea maksetaan ainoastaan kaupallisilta toimijoilta maa- ja puutarhakasvien avomaan peltoviljelyyn kasvukautta 2023 varten ostetut, teollisesti valmistetut epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet tai orgaaniset lannoitteet. Lannoitteiden rahtikustannuksia ei korvata. Tuen määrä lasketaan 1.6.2022–30.4.2023 ostettujen lannoitteiden määrän ja niiden tuensaajakohtaisen arvonlisäverottoman keskihinnan perusteella. Keskihintaa laskettaessa otetaan huomioon 500 euroa/tonni ylittävä osa, enintään 300 euroa tonnilta. Lannoitteiden kustannustukea ei makseta, jos tuen määrä on alle 500 euroa. Lannoitteiden kustannustuen enimmäismäärä on 35 000 euroa per yritys. Hakemuksen tekeminen ei vaadi liitteitä. Ennen hakemista kannattaa varmistaa, että kaikki hakemuksen täyttämiseen vaadittavat tiedot ovat saatavilla.

Näitä tietoja ovat:
• yrityksen perustiedot
• EU:n Ukraina-puiteohjelman mukaisten tukien tiedot
• yrityksen liikevaihtotiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, jos harjoitat ammattimaista vesiviljelyä ja viimeksi päättyneen tilikautesi pituus on muu kuin 12 kuukautta.

Jos haet sähkön kustannustukea, tarvitset lisäksi:
• tukikelpoiseen tuotantoon käytetyn sähkön määrän (kWh) vuonna 2022 kirjanpidon mukaan
• hintakaudella 1.10.2022–31.3.2023 maatalouteen tai vesiviljelyyn ostettu sähköenergia (kWh) ja siitä maksettu arvonlisäveroton hinta
• tiedot yrityksen mahdollisesti saamista takautuvasti maksettavista sähköhyvityksistä

Jos haet lannoitteiden kustannustukea, tarvitset lisäksi:
• ostojaksolla 1.6.2022–30.4.2023 kasvukautta 2023 varten ostettujen lannoitteiden kaupalliset nimet, maksetut hinnat ja hankitut määrät. Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen. Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus, tai jolle on merkitty tietty rooli kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Yritys tai yhteisö voi myös valtuuttaa muun henkilön asioimaan puolestaan suomi.fi-valtuudet -palvelun kautta.

Näin tiedotamme

Lisää tietoa löytyy verkkosivuilta valtionkonttori.fi/maataloustuki. Sivun sisällöt täydentyvät hakuajan lähestyessä ja niille lisätään ohjeistusta sähköisen asiointipalvelun käyttämiseen liittyen. Järjestämme kevään aikana myös webinaareja, joissa ohjeistamme tuen hakemiseen. Tiedotamme webinaareista verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme. 

Webinaari maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuesta järjestettiin 25.5. Pääset katsomaan webinaaritallenteen tästä linkistä.