Takaisin Maaseutunuorten merkittävät vaikuttamispaikat ja liiton valiokunnat esillä johtokunnan ja maaseutunuorten yhteisessä kokouksessa

Ajankohtaista

Maaseutunuorten merkittävät vaikuttamispaikat ja liiton valiokunnat esillä johtokunnan ja maaseutunuorten yhteisessä kokouksessa

13.02.2024

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta ja maaseutunuorten valiokuntalaisia kokoustivat perjantaina 9.2.2024.

Valiokunta-asiat

Kokouksessa käytiin läpi nuorten edustajat liiton valiokunnissa. Vuosi 2024 jatketaan samoilla edustajilla. Nuoren edustajan kausi valiokunnassa kestää kolme vuotta, joten edustajat muuttuvat vuoden 2025 alusta. Valiokuntien kokoonpanot ovat täällä.

Johtokunta ja maaseutunuoret keskustelivat liiton valiokuntamallin uudistamisesta. Liitolla on yhteensä 10 valiokuntaa ja työvaliokunta. Yhteensä henkilöitä valiokunnissa on 118. Liiton valiokunnat ovat johtokunnan ”työrukkasia”. Monet MTK-liitot ovat luopuneet omista valiokunnistaan tai perustaneet yhteisiä valiokuntia naapuriliittojen kanssa. Pohdittiin eri vaihtoehtoja valiokuntien uudistamiseksi.

Keskustelussa sai kannatusta idea, että jatkossa valiokuntapaikat laitettaisiin avoimeen hakuun, vuoden 2025 alusta lähtien. Pohdittiin myös, jos eri alueille Etelä-Pohjanmaalle asetettaisiin kiintiömäärät valiokuntapaikkoja, esimerkiksi Härmänmaalle tai Suupohjan alueelle. Johtokunta päätti, että keskustellaan aiheesta yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien kanssa yhteisessä neuvottelupäivässä tiistaina 20.2.

Keskusliitto pilotoi tänä vuonna foorumit peltokasvi- ja lihavaliokuntien kanssa. MTK-liitot nimeävät foorumeihin 1–3 henkilöä omalta alueeltaan. Päätettiin, että liitto esittää peltokasvifoorumiin Timo Kankaanpäätä, joka on keskusliiton peltokasvivaliokunnassa, Ari Perälää, Kari Vaismaata ja Matti Kelttoa.

Lihafoorumiin liitto esittää Jaakko Isomäkeä, joka on keskusliiton nautaverkoston puheenjohtaja, Sami Yli-Rahnastoa, joka on liiton lihavaliokunnan puheenjohtaja, Harri Sippolaa ja Päivi Kasaria.

Maaseutunuorten toiminta

Johtokunta ja MaNut keskustelivat maaseutunuorten toiminnasta. Todettiin, että maaseutunuorten valiokunta on aktiivinen ja MaNuilla on osaamista ja runsaasti ideoita.

Keskustelua käytiin valtakunnallisesta nuorten paikasta keskusliiton johtokunnassa ja nuorten paikasta keskusliiton metsäjohtokunnassa. Maaseutunuoret teroittivat, että paikoilla edustetaan koko Suomen maaseutunuoria. Paikat tulevat hakuun kevään 2024 aikana ja edustajat valitaan maaseutunuorten syysparlamentissa syksyllä 2024.

Johtokunta ja MaNut keskustelivat maaseutunuorten kerhoista Etelä-Pohjanmaan alueella. Maaseutunuorten kerhoja halutaan aktivoida, sillä myös heillä on olennainen roolinsa maaseutunuorten toiminnassa. Asian korjaamiseksi ehdotettiin, että järjestettäisiin koko Etelä-Pohjanmaan alueen maaseutunuorten kerhoille yhteinen kokoontuminen elinkeinotalolle Seinäjoelle.

Muut asiat

Liiton järjestöasiantuntija Sanna Hietamäki esitteli liiton viestintästrategian ja -suunnitelman johtokunnalle. Toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi piti tilannekatsauksen maakuntakaavasta ja viherkäytävistä. Yli puolet kunnista on vaatinut viherkäytävien poistoa. MTK-Etelä-Pohjanmaa on ajanut asiaa kokouksissa. Maakuntakaava lähtee seuraavaksi yleiselle lausuntokierrokselle.

Kävimme myös läpi kevään toiminta-aikataulua. Kevään toiminta-aikataulu tarkisteltavissa täältä.