null Tiedote liiton kevätkokouksesta

Tiedote

Tiedote liiton kevätkokouksesta

23.4.2022

MTK-Etelä-Pohjanmaan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 23.4.2022 Ilmajoen Opistolla Ilmajoella.

Kokous pidettiin fyysisenä kokouksena, mutta poikkeuslain nojalla kokouksessa oli mahdollista käyttää valtakirjoja. Kaksi vuotta kestäneiden koronarajoitusten väistyttyä kokouksessa oli paikan päällä 79 henkilöä, joista 67 oli virallista kokousedustajaa ja heillä lisäksi 16 valtakirjaa.

Sääntömääräisinä kokousasioina käsiteltiin MTK-Etelä-Pohjanmaan vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa yksimielisesti. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi paikalla olleista kokousedustajista Jari Paulasaari Ilmajoelta.

MTK-Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja Timo Kankaanpää (Ilmajoelta) käsitteli kokouksen avauspuheenvuorossaan maatalouden talouskriisiä. Kustannusten nousu edellyttäisi vähintään miljardin euron verran lisää rahaa alkutuotantoon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut lisää epävarmuutta ja kiihdyttänyt kustannusten nousua. Avauspuheenvuorossaan Kankaanpää käsitteli myös kotimaista huoltovarmuuspakettia ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen etenemistä. Liiton puheenjohtajan avauspuheen referaatti on ohessa word-liitteenä.

Kokouksessa kuultiin ennen kokouksen yleiskeskustelua kaksi ajankohtaiskatsausta.

Ensimmäisen katsauksen piti maakuntaneuvos MMT Asko Peltola, joka toimi 15 vuotta maakuntajohtajana (jäi nyt eläkkeelle) ja on työuransa aikana toiminut myös MTK:n eri luottamustehtävissä. Peltola katsoi, että vahva alkutuotanto ja elintarviketeollisuus on tärkeä osa Etelä-Pohjanmaan menestystä myös tulevaisuudessa. Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyysmaakuntana ja yrittäjyydestä on tullut myös positiivinen imagotekijä, mikä tukee alueemme menestystä.

Peltola nosti esille myös haasteita, jotka liittyvät maakunnan negatiiviseen väestökehitykseen ja koulutuspaikkojen liian pieneen määrään maakunnan nuorille. Tämän seurauksena osa nuorista muuttaa pois maakunnasta. Tarvetta olisi nostaa tutkimus- ja tuotekehityksen määrää tukemaan maakunnan elinkeinoja ja parantaa maakunnan kansainvälistymisastetta. Maakunnan palvelut ovat kuitenkin monipuoliset ja täällä voi elää ”tasaisen varmaa” ja hyvää elämää, joten maakunnalla on mahdollisuuksia menestyä.

Maatilojen vaikeaan taloustilanteeseen Peltola halusi tuoda valoa historian kautta. Maatalous- ja ruokahuolto on ollut keskeinen tekijä monissa maamme historian käänteissä ja nyt huoltovarmuus on jälleen nähty arvokkaaksi asiaksi. Kun huoltovarmuuden merkitys ymmärretään, nyt on saatava tuottajille oikeudenmukaiset korotukset tuottajahintoihin. Ruoantuotanto on aidosti tuottavaa työtä, jonka perustana on vihreän solun työ: yhteyttäminen, joka tuottaa raaka-ainetta (elintarvikkeisiin ja muuhun) ja happea. Viljelijän työ on tärkeää ja sitä tarvitaan jatkossakin.

Toisen katsauksen piti MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen. Lappalainen selvitti Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia globaaleihin ruokamarkkinoihin ja energia- ja lannoitemarkkinoihin. Alustuksessaan Lappalainen kävi läpi eri maataloustuotteiden hintakehitystä ja miten suuri ero eri tuotteissa on syntynyt verrattuna kustannuskehitykseen tilastojen perusteella. Tämän jälkeen Lappalainen selvitti tarkemmin kansallisen huoltovarmuuspaketin yksityiskohtia ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelutilannetta.

Ajankohtaiskatsausten jälkeen käytiin yleiskeskustelu. Puheenvuoroissa tuli odotetusti esille maatalouden vaikea taloustilanne. Kun osasta tuotteista ei saada edes välittömiä tuotantokustannuksia vastaavaa hintaa saatikka palkkaa tehdylle työlle, tilanne on kestämätön. Vaikka viljelijät haluaisivat jatkossakin tuottaa ruokaa kuluttajille ja turvata maamme huoltovarmuutta, ilman rahaa tämä on mahdoton tehtävä. Tilaisuudessa käytettiin useita puheenvuoroja, joissa oli selkeä yhteinen viesti; tuottajahintojen on noustava. Vaikka tilanne nähtiin erittäin vakavana, kokouksessa uskottiin, että viljelijät tekevät sen mitä pystyvät ja kevätkylvöille mennään epävarmuudesta huolimatta. Mutta halvan ruoan aika on ohi. Nyt keskittyneen kaupan on muutettava toimintaansa ja tarvittaessa lainsäätäjän on korjattava elintarvikemarkkinoiden epätasapaino.

Yrjö Ojaniemi
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Pohjanmaa