null Kannanotto kuiviketurpeen puolesta

Ajankohtaista

Kannanotto kuiviketurpeen puolesta

27.11.2020

Kuiviketurve on elintärkeä tuotantoeläinten hyvinvoinnille
- turpeen nopea alasajo tietää vakavia vaikeuksia monille toimijoille


MTK-Etelä-Pohjanmaan lihavaliokunta, Etelä-Pohjanmaan Broileryrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan Lihanautakerho ovat vakavasti huolissaan kuiviketurpeen saatavuudesta kotieläintiloille tulevina vuosina. Hallituksen päätös nostaa polttoturpeen veroa johtaa turvetuotannon nopeaan alasajoon pohjalaismaakunnissa sekä koko maassa. Samalla kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus heikkenee merkittävästi , sillä turvetuotannon kannattavuus edellyttää kaiken turpeen hyödyntämistä nostoalueelta.


Kuiviketurvetta käytetään laajasti suomalaisilla broiler-, hevos-, kana-, nauta- ja sikatiloilla. Kuiviketurve puhtaana, imukykyisenä ja happamana materiaalina mahdollistaa tuotantoeläintemme hyvinvoinnin ja ainutlaatuisen eläinterveyden. Turpeen ansiosta eläimet pysyvät puhtaina ja kuivina. Siipikarjatiloilla kuiviketurve ylläpitää tehokkaasti jalkaterveyttä. Väheksyä ei voi myöskään sen virikevaikutusta.


Hapan turve alentaa tuotantotilojen bakteeripitoisuutta ja siten suoraan vähentää merkittävästi antibioottien käyttöä eläinlääkinnässä. Tämä vaikuttaa lopulta myös ruokamme puhtauteen, salmonellavapauteen ja antibioottijäämiin.


Korvaavia materiaaleja on haettu ilman tulosta. Näköpiirissä ei ole saman tehoista ja laajavaikutteista kuiviketta tällä hetkellä. Korvaavista kuivikkeista kuten kutterista ja purusta tulee markkinoilla myös kilpailua, kun energiayhtiöt etsivät uusia puupohjaisia polttoaineita laitoksilleen. Uusien korvaavien kuivikevaihtoehtojen etsiminen ja käyttö lisää jo valmiiksi huonotuottoisen maatalouden kustannuksia.


Valiokunta edellyttää päättäjiltä aikalisää asian ratkaisemiseksi ja turve-elinkeinon sopeutumisen mahdollistamiseksi. Suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvointi ja eläinterveys, turvetuotannon kannattavuus, suomalaisten ruokaturva ja energiantuotannon huoltovarmuus ovat muuten vakavissa vaikeuksissa.


Lisätiedot :
Sami Yli-Rahnasto , lihavaliokunnan puheenjohtaja 0400-885023