_header_image

Yrittäminen maaseudulla

Maaseutu antaa mahdollisuudet monipuoliselle yrittäjyydelle. MTK edistää yrittäjyyttä tuomalla yrittäjien äänen kuuluviin lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä laadittaessa sekä byrokratiaa karsittaessa.

100 syytä -kampanja innostaa suomalaisia matkailemaan kotimaassa heti kun se on turvallista. Kampanjan...

Maatilojen biokaasuinvestointien ensisijaisena motivaattorina on ollut ravinteiden kierrätyksen tehostaminen....

Välitä viljelijästä -projektin hyvinvoinnin verkkoluennot ovat maksuttomia ja ne järjestetään yhteistyössä...

Maaseudut ja kaupungit ovat enemmän kuin yhteistyössä. Eri alueiden symbioosia eli täydellistä...

Tarve huolehtia omasta työkyvystä on edelleen tärkeä, myös koronaepidemian aikana ja jälkeen....

Jäsenille

Videolla ohjeita, miten voit tehdä tuotteestasi myyvemmän.