Maatalouden ilmastotiekartta

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo nyt maatalouden harjoittamiseen Suomessa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttävät vahvaa tieteellistä tutkimusta, laajaa yhteistyötä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä kaikilta yhteiskunnan sektoreilta seuraavien vuosikymmenten aikana.


Ilmastosuunnitelma maataloussektorille

MTK ry ja SLC käynnistivät maatalouden ilmastotiekartta -hankkeen keväällä 2020. Tiekartta on osa työ- ja elinkeinoministeriön Vähähiiliset toimialat 2035 –hanketta, jonka tavoitteena on luoda toimialojen näkemys siitä, miten Suomi voi olla hiilineutraali vuonna 2035.

Maatalouden ilmastotiekartan tavoitteena on luoda MTK:n ilmasto-ohjelman pohjalta kunnianhimoinen, reilu ja toteuttamiskelpoinen ilmastosuunnitelma maataloussektorille. Tiekartta tarkastelee, mistä suomalaisen maatalouden päästöt syntyvät, miten ne tulevat kehittymään seuraavien vuosikymmenten aikana ja miten päästöjä on mahdollista vähentää. Tiekarttatyön perustan luovat kannattavuus, tuottavuus ja suomalaisen tuotannon vahvuuksien huomiointi, jotka mahdollistavat entistäkin kestävämmän tuotannon seuraavina vuosikymmeninä. Samalla tiekartta lisää ymmärrystä suomalaisen maatalouden toiminnasta, sen ilmastovaikutuksista ja hiilensidonnasta sekä toimii maatalousyrittäjien puheenvuorona osana ilmastokeskustelua.


Osana laajempaa ilmastotyötä

Maatalouden suoran ilmastovaikutuksen rinnalla tiekartta tarkastelee maatalouden mahdollisuuksia vaikuttaa poikkileikkaavien sektoreiden päästövähennystavoitteisiin. Uusien teknologioiden, kuten biokaasutuotannon, avulla maatalous voi ulottaa kädenjälkensä maataloustuotannon ulkopuolelle ja olla mukana toteuttamassa uudenlaisia kiertotalousekosysteemejä.

Tiekartan toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke), jolla on usean vuosikymmenen kokemus suomalaisen maatalouden tutkimuksesta. Lisäksi MTK ja SLC käyvät kevään aikana keskusteluja ministeriön, sidosryhmien, muiden etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyön ja keskinäisen ymmärryksen vahvistamiseksi. Samanaikaisesti on käynnissä myös muita maatalouden ilmastovaikutusta käsitteleviä hankkeita ja tutkimuksia, joiden kanssa ilmastotiekartta käy tiivistä keskustelua. Tiekarttaa valmistellaan kevään aikana, ja sen on määrä valmistua kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 

Päivitämme tälle sivulle sisältöjä sitä mukaa, kun ilmastotiekarttatyö etenee. Tulemme myös kysymään valituista aiheista jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä.

Kohti maatalouden ilmastotiekarttaa -blogi

Lisätietoja, MTK

  • Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, 050 438 4014
  • Johan Åberg, maatalousjohtaja, 040 523 3864
  • Jukka Rantala, asiantuntija, ilmasto- ja maatalouspolitiikan valmistelu, 040 715 8710
  • Kalle Aro, avustava asiantuntija, 050 305 5651
  • Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, 050 596 1541
  • Minna Ojanperä, ympäristölakimies, kiertotaloustiimin vetäjä,  040 671 9536

Mer information, SLC