Varavoimaa Farmarille II
 

Varavoimaa Farmarille II -hanke toimii maatalousyritäjien ensiapuna hyvinvointiin, jaksamiseen ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa.

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä mitä erilaisempien paineiden alla. Tilan asiat voivat vaikeutua monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen kriisin seurauksena. Kaikki me kohtaamme omassa elämässämme ongelmia, välillä pienempiä ja välillä suurempia. Joskus ongelmat kasvavat, kasaantuvat ja kuluttavat paljon voimavaroja. Vaikeiden asioiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. 

Varavoima Farmarille II -hanke auttaa maksutta maatalousyrittäjiä ongelmatilanteissa ja elämän vaikeissa taitekohdissa. Joskus se, että saa puhua murheista helpottaa oloa ja keventää kuormaa. Hankkeessa autamme kaikenlaisten mieltä painavien asioiden kanssa. Jutellaan ja pohditaan tilannetta yhdessä, mietitään millaista asiantuntija tai muuta apua tilanteeseen voisi mahdollisesti hakea ja saada.

Hankkeen kautta on mahdollista hakea myös Melan 500€ arvoista ostopalvelusitoumusta. Sitoumuksia myönnetään henkisen jaksamisen tukemiseen, sekä muuhun jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun.

Pienikin apu voi olla liikkeelle laittava voima paremman huomisen puolesta!

Hanke jatkuu 31.12.2020 saakka. Hankealueena Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja hallinnoi MTK-Etelä-Pohjanmaa.

Keskustelut ja yhteydenotot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Oli huoli sitten pieni taikka suuri ota rohkeasti yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Marja Lamminen

Hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke

040 195 1174, marja.lamminen@mtk.fi

Raisa Leppänen

Hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke

040 195 1210, raisa.leppanen@mtk.fi