Varavoimaa Farmarille II
 

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke on päättynyt 31.12.2020. Hanke toimi maatalousyritäjien ensiapuna hyvinvointiin, jaksamiseen ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa.

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä mitä erilaisempien paineiden alla. Tilan asiat voivat vaikeutua monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen kriisin seurauksena. Kaikki me kohtaamme omassa elämässämme ongelmia, välillä pienempiä ja välillä suurempia. Joskus ongelmat kasvavat, kasaantuvat ja kuluttavat paljon voimavaroja. Vaikeiden asioiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin.

Työ maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu Etelä-Pohjanmaalla Melan Välitä viljelijästä -projektin toimesta vuoden 2021 alusta lähtien.