Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II

Varavoimaa Farmarille II
 

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä mitä erilaisempien paineiden alla. Tilan asiat voivat vaikeutua monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen kriisin seurauksena. Kaikki me kohtaamme omassa elämässämme ongelmia, välillä pienempiä ja välillä suurempia. Joskus ongelmat kasvavat, kasaantuvat ja kuluttavat paljon voimavaroja. Vaikeiden asioiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Joskus voi helpottaa, kun saa puhua toiselle mieltä painavista ja kuormittavista asioista.

Pienikin apu voi olla liikkeelle laittava voima paremman huomisen puolesta!

Keskustelut ja yhteydenotot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Ota rohkeasti yhteyttä.

MTK-Etelä-Pohjanmaalla alkoi 1.11.2016 Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla -hanke. Hanke on antanut ensiapua maatalousyrittäjille jaksamiseen ja talouteen liittyvissä ongelmissa. Hankkeen kautta on saanut keskusteluapua vastoinkäymisissä, sekä tarvittaessa myös Melan ostopalvelusitoumuksen henkiseen apuun, talousneuvontaan tai juridiseen neuvontaan. Nykyinen hanke päättyy 30.4.2019; hanke sai kuitenkin jatkoa. Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke aloitti toimintansa 1.1.2019 alkaen, ja se toimii maatalousyrittäjien ensiapuna hyvinvointiin, jaksamiseen ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa. Hankealue on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja hallinnoi MTK-Etelä-Pohjanmaa.

Sisältöjulkaisija

Marja Lamminen

Hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke

040 195 1174, marja.lamminen@mtk.fi

Raisa Leppänen

Hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke

040 195 1210, raisa.leppanen@mtk.fi