Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla

Varavoimaa Farmarille
 

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä mitä erilaisempien paineiden alla. Tilan asiat voivat vaikeutua monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen kriisin seurauksena. Kaikki me kohtaamme omassa elämässämme ongelmia, välillä pienempiä ja välillä suurempia. Joskus ongelmat kasvavat, kasaantuvat ja kuluttavat paljon voimavaroja. Vaikeiden asioiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Joskus voi helpottaa, kun saa puhua toiselle mieltä painavista ja kuormittavista asioista.

Pienikin apu voi olla liikkeelle laittava voima paremman huomisen puolesta!

Keskustelut ja yhteydenotot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Ota rohkeasti yhteyttä.

Marja Lamminen                                    

marja.lamminen@mtk.fi                             

p. 040 195 1174

 

Raisa Leppänen

raisa.leppanen@mtk.fi                                 

p. 040 195 1210

 

MTK-Etelä-Pohjanmaalla alkoi 1.11.2016 Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla -hanke. Hanke on antanut ensiapua maatalousyrittäjille jaksamiseen ja talouteen liittyvissä ongelmissa. Hankkeen kautta on saanut keskusteluapua vastoinkäymisissä, sekä tarvittaessa myös Melan ostopalvelusitoumuksen henkiseen apuun, talousneuvontaan tai juridiseen neuvontaan. Nykyinen hanke päättyy 30.4.2019; hanke sai kuitenkin jatkoa. Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke aloitti toimintansa 1.1.2019 alkaen, ja se toimii maatalousyrittäjien ensiapuna hyvinvointiin, jaksamiseen ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa. Hankealue on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja hallinnoi MTK-Etelä-Pohjanmaa.