Sisältöjulkaisija

Yrjö Ojaniemi

toiminnanjohtaja

06 416 3341

040 520 0258

Ari Perälä

kenttäpäällikkö

06 416 3343

040 176 6680

Hanna Helander

järjestöagrologi

06 416 3345

040 568 8642

Sanna Ojala

järjestöagrologi

06 416 3346

040 352 5115

Katariina Sironen

järjestöagrologi

(vanhempainvapaalla)

Seija Vierula

toimistosihteeri

06 416 3340

0400 244 252

Marja Lamminen

hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla -hanke

040 195 1174

Raisa Leppänen

hanketyöntekijä

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla -hanke

040 195 1210

Organisaatio

Organisaatio

MTK-Etelä-Pohjanmaan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää 75-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK-Etelä-Pohjanmaa saa valtuuskuntaan seitsemän jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii 32 maataloustuottajain yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Navigointivalikko